Om Harevadet

Harevadet Hyttegrend er eit hyttefelt i Grendadalen i Hornindal kommune, Sogn og Fjordane. Hyttefeltet ligg omlag 400 moh., 7 minutt med bil frå Grodås sentrum.

Feltet består av 104 tomter på ca. 1800 m². Dei fleste har utsikt mot Hornindalsvatnet (Europas djupaste innsjø), og innover dalen. Harevadet Hyttegrend ligg i solrike, vakre omgjevnader som kan gje deg fine naturopplevingar, både vinter og sommar. Om det er ynskjeleg kan selgar bistå med kontakt til hyttebyggarar og entreprenørar.

Området ligg rolig til utan trafikkstøy, samtidig er det kort veg til skianlegg og lysløype. Skitrekk T-krok 1487 langt med to preparete nedfarter à 1600m. Velpreparete skiløyper går igjennom feltet, og er tilknytt løypenett på ca.25 km.
 
Det er ingen byggeklausul på tomtene. Alle bygningar skal ha hovudform, materialval og fasadar som harmonerer med tradisjonell og eksisterande utbygging i området.
 
Parkeringsplassar opparbeidast av kjøpar på eiga tomt, det kan i tillegg bli opparbeidd felles parkeringsplassar. Detaljane for utbygginga er styrte av ein reguleringsplan.
 
Hyttene vert tilknytt offentleg vatn og avløpsnett. Feltet vert tilrettelagt for fiber, breiband og telefoni.

Det vil bli oppretta eit Hyttelag, og alle hytteeigarane er forplikta til å vere medlem her. Dette for å sikre at store og små praktiske oppgåver får ei løysing, t.d. for organisering av brøyting, vedlikehald av veg mm.

Prospekt

Beliggenheit

Harevadet hyttegrend ligg ca. 5 km nord-vest for Grodås, kommunesenteret i Hornindal kommune. Tomtene ligg flott til med utsikt over Hornindalsvatnet og innover dalen.  Tomtene ligg på ca 400 m.o.h og dei fleste tomtene har flott utsikt.   Området ligg roleg til utan trafikkstøy. Det er mykje fint turterreng både sommar og vinter i området. Hyttefeltet ligg like ved Hornindal Skisenter som har et nytt skitrekk på 1500 m og et omfattande nett av oppkjøyrde løyper Det vil bli lagt stor vekt på å beholde naturkvalitetane i området.

Tomtane

Tomteområdet består av 104 store sjølveigartomter fra 1236 m² til 2253 m². Det er ingen byggeklausul på tomtene, men selger kan bistå med kontakter dersom dette skulle være ønskelig.

Veg / avløp / straum 

Hyttene blir tilknytta offentlig vatn og avløpsnett. Trekkerør for fiber og straumkabel blir lagt i grøfter.

Bebyggelse

Tillatt grad av utnyttelse skal være BYA maks 20% for tomtene og BYA er maks 30 % for de tre fortetningsfeltene. Hovedbygning kan ha en samla BRA på inntil 250m2, men slik at tomta samla utbygde areal ikke overskrider 20% BYA. Alle bygningar skal ha hovedform, materialvalg og fasader som harmonerer med tradisjonell og eksisterende utbygging i området.

Byggestart

Byggetrinn H3 er på det fullført, og alle tomtane er solgte. H1 er fullført og 5 tomter er solgte, det er bygd hytter på mange av dem. Vår og Sommer 2015 Blir det klart for bygging av hytter i feltene F5/F6 og ski inn og ski ut feltene i øvre del av feltet, det vil si feltene fra F16 til og med F23.

Diverse

Det vil bli oppretta eit hyttelag, og alle hytteeigarane er forplikta til å vere medlem her. Dette for å sikre at store og små praktiske oppgåver får ei løysing, t.d. for organisering av brøyting, vedlikehald av veg mm. Årleg avgift til laget er forventa å bli om lag kr. 2 - 3 000,-. Endelig avgift vil bli fastsett ved etablering av laget.

Parkering

Parkeringsplassar opparbeidast av kjøpar på eiga tomt. I tillegg er reguleringsplan laga til med mulegheit for opparbeiding av felles gjesteparkeringar fleire stadar i hyttefeltet.

Vatn / kloakkavgifter

Kommunale årlige avgifter med vatn, avløp utgjer ca. kr 5 000,- + mva. pr år. Beløpet vil variere med størrelse på hytte.  

Tilknytingsavgift 

Tilknytingsavgift til kommunen for vatn og avløp er kr 30 000,- inkl mva. 

Adkomst til Harevadet Hyttegrend

Ålesund: 109 km Stryn: 29 km Nordfjordeid: 43 km Sogndal: 161 km Volda: 39 km Ulsteinvik: 70 km Fosnavåg: 85 km Måløy: 97 km Strandafjellet: 55 km Stryn Sommarskisenter: 75 km

Avtale/form

Eiendommen selges som den er etter Avhendingsloven §3-9.

Reguleringsplan